Nye tanker om fred

  Intro  *  Hjem  * Egenskaper for fred *  Filosofien bak * Nøkler til indre fred * Med på laget  *Drøm og plan * Fredsgalleriet * Butikk 

Foredrag/workshop

Kanskje DU er den som samler en gruppe mennesker til den workshopen som starter en verdensfredbølge?

Kan vi begynne en fredsprosess i verden ved å bli enige om det alle mennesker har til felles? (Workshop)

Alle mennesker, uavhengig av religion kan bli enige om hva vi har til felles som mennesker. Vi har tanker og følelser og vi lever i fysisk kropp. Hva mer kan vi bli enige om på tvers av religioner og kulturer?

I stedet for å fokusere på det som er forskjellig, slik situasjonen ofte er i dag, kan vi finne fram til hva som er det samme, grunnleggende for alle mennesker, selve LIVET. Det at vi lever. Da må vi stoppe opp og hjelpe hverandre med å endre holdninger ved å stille spørsmål som leder til de samme konklusjonene, uansett hvor vi er i verden.
Hva ER livsenergi? Dette er ikke en medisinsk forklaring, men et filosofisk resonnement som gir grunn til håp. - Fordi Livsenergien er NØYTRAL, den tar ikke part i konflikter.
Som innledning holder Inger foredrag om hva hun har funnet  ut om livsenergi og hvordan kunnskap om livsenergien kan bygge broer mellom mennesker av alle religioner og kulturer.
Deretter leder Inger en workshop på en kreative måte der deltakerne bidrar med sine egne ideer om hvordan man kan skape fred gjennom å bygge på det vi har til felles. Hensikten (syftet) er å skape starten på en bølge... en snøball som begynner å rulle og skaper en felles forståelse som kan spre seg fra sted til sted, fra by til by, fra land til land!

Om du som privatperson vil invitere Inger til å holde foredrag eller workshop over en dag, er prisen NOK 5000,- For en kveld NOK 3000,-. Hun kan bo privat.
Reise kommer i tillegg. epost ingesus(at)online.no


Hvordan og hvorfor oppsto religionene?

Hvorfor er det ikke slik at en gudeskikkelse kan komme og ordne opp, slik at vi kan få fred og rettferdighet på jorda?

Nedstegne mestre har faktisk gjennom tidene kommet fra den usynlige, eteriske dimensjon og manifestert seg i fysisk kropp på jorda.. Det skapte de mange kulturene og religionene. Dette begynte å skje allerede da mennesket nylig var utviklet fra en høyt utviklet apeart på kontinentet som lå i Stillehavet. I mange kulturer kan vi kan se rester av dette i dag. Det ga oss en arketypisk følelse av at det var noen som kom utenfra og ordnet opp, noen som var bedre enn oss. Utfordringen for høyerestående vesener har vært å nå menneskene med sann informasjon om hvordan eksistensen fungerer. Underveis har de gitt menneskene gode leveregler og tenkemåter, men det har ført til at menneskenheten har utviklet mange forskjellige måter å tenke på.

En redegjørelse om hvordan mestrene i den eteriske dimensjonen arbeider og hvordan de nå er i ferd med å finne nye måter å nå fram til menneskenes sinn på, slik at vi kan oppnå verdensfred. De er enige om at det må skapes én felles bevissthet for at vi skal skape fred. Det er de i ferd med å gjøre på partikkelnivå av menneskeheten. 

   

Partiklenes dans
- alt i eksistensen består av partikler som har bevisste egenskaper.

Mestrene hevder at i opprinnelsen fantes det bare én type partikler. Fysikerne tror de er forskjellige på grunn av måten de spinner på og oppfører seg på. Dette foredraget er bygget på min evne til å kommunisere med de forskjellige lag av bevissthet. I den eteriske, usynlige dimensjonen spinner partiklene på andre måter enn i atomer. Den usynlige eksistensen er like virkelig som den fysiske, men den kan ikke oppfattes av våre fysiske øyne.  I fortida har partiklene kunnet gå over fra å spinne som eterisk energi og deretter spinne som atomer og molekyler. Hva skal til for at dette skal kunne skje igjen?

Tankene våre er egentlig skapende instrumenter, men vi mennesker har aldri lært i hvilken grad dette kan skje i den fysiske virkeligheten. Det vil vi komme til å lære og å praktisere i framtida. Det kan skje fordi partiklene responderer på tanker. Hva skal til for at tankene våre skal manifestere i det fysiske livet?
MER

   

Har handtering av følelser noe med fredsarbeid å gjøre?

Har du vondt i magen når du er redd? Da er det vel ikke så rart om andre følelser også sitter  i kroppen? Hvor sitter glede?  Kjærlighet? Dårlig samvittighet? Bitterhet?

Min kartlegging av hvor de forskjellige følelsene blokkerer livsenergien bygger bro mellom kropp og psyke viser vei for hvordan vi kan ta ansvar for vår egen, både psykiske og fysiske helse på en ny måte. Hvorfor er det nødvendig å sette til side de tradisjonelle forskningsreglene for å finne nye svar? - Det er fordi bevissthet må inkluderes i bildet av virkeligheten slik at hele mennesket blir gjenstand for forskingen. Dette foredraget er en utdyping av boka om Livsenergien i et fredspersspektiv.

For å kunne skape varig fred, må vi lære oss å handtere følelser. Slik det er i verden i dag, er det mer enn noensinne nødvendig å lære hvordan følelsene styrer  menneskenes valg på alle nivå. Vi kan alle lære å legge vonde hendelser bak oss.   Å forstå menneskets psyke er en av nøklene til verdensfred. 

   
Egyptologien i nytt lys

Gjennom forløsningsarbeid har jeg opplevd mange liv i det gamle Egypt fra traumer og minner som har lagt på celleminnet mitt. Jeg har oppdaget at tolkningene som er gjort av funn og hieroglyfer, ikke alltid stemmer med arbeidet mitt.
Egypterne kommuniserte med høyere dimensjoner og nedstegne og oppstegne mestre var faktiske gudeskikkelser. De brukte energier vi ikke kjenner i dag. Faraoene og noen av prestene kunne faktisk manifestere fysiske gjenstander med tanken. Hvordan ble egentlig den Store Pyramiden i Giza bygd? Hva var hensikten med den?
MER

 

   

Tilgivelse er det verden trenger mest av alt.

Går det an å lære å tilgi?
Vi som er av den eldre garde har lært at vi skal be om tilgivelse når vi har gjort noe galt. Er det slutt med det mon tro?

Underveis i forløsningsarbeidet oppdaget jeg at det er like viktig å tilgi seg selv. Det er det vi angrer på som får oss til å kritisere oss selv... som igjen fører til kritikk av andre.
Hvordan kan vi lære å tilgi det "utilgivelige"?

Det er en viktig del av min visjon å opprette fredssentre i hele verden der å lære tilgivelse er en del av innholdet.

   

Hvor kommer de negative tankene fra?

I dette foredraget forteller jeg eksempler om hvordan jeg strevet med negative tanker i mange år - og hvordan jeg ble kvitt dem. De skrev seg fra mine egne følelsemessige sår der jeg hadde følt meg mindreverdig og krenket. Jeg oppdaget at det som måtte til var å føle følelsene jeg ikke hadde tillatt meg å føle da hendelser i barndommen og ungdomstida var for tøffe.

Etter min mening kan dette bli et skolefag slik at alle kan lære seg å handtere følelsene sine og hjelpe hverandre å handtere vanskelige situasjoner i stedet for å skyve dem ned i underbevisstheten.

MER

 

 
 

Inger Susæg kommer gjerne til hele Norden og holder foredrag på norsk.
Hun kan supplere med engelsk der norsk ikke blir forstått.
Spør gjerne etter flere tema!

For foredrag over en hel dag  NOK 10 000 og en halv dag NOK 5 000 for det offentlige eller næringslivet.

Opphold og reise fra der hun bor nær Bodø/Narvik kommer i tillegg.
 

Inger Susæg, Ålstadveien 15, 8289 Engeløya, Norge

Telefon: 0047 9515 4025  epost