Egenskaper som leder til fred

 Intro * Hjem  * Egenskaper for fred * Filosofien bak *Nøkler til indre fred *Med på laget *Drøm og plan *Fredsgalleriet *Butikk 

Når man jobber aktivt med disse egenskapene, får man ny innsikt i livet, i mellommenneskelig samhandling og gjennom det, ser man nye muligheter for å skape varig fred. Kan hende har du mange av disse egenskapene. Likevel, det å bli dem bevisst og ta inn de du ikke har, vil gi deg et stort løft.

I den fysiske virkeligheten viser lyspartiklene at de kan vibrere i alle regnbuens farger. Men eksistensen består ikke bare av fysisk virkelighet og mennesket består ikke bare av fysisk kropp… Alt i eksistens består av partikler som spinner på forskjellige måter, også tankene og følelsene våre! Hver egenskap har faktisk en tilhørende fargevibrasjon. På denne siden er du invitert til å ta inn nye egenskaper gjennom å fylle cellene dine med farger og visshet! Med viten om hva egenskapen betyr, kan du erklære at du ER egenskapen. Da tiltrekker du deg partikler til feltet ditt som begynner å spinne i en ny fargevibrasjon og du danner nye egenskaper. Deretter trenger du aktivt å bli bevisst at du har dem og ta dem i bruk! Her er noen eksempler:


 

 

Livsglede

 


Håp og optimisme  Utdyping

 

Evne til å handle. (Jeg gjør det jeg trenger å gjøre uten å utsette)

 


Klarhet

 


Evne til å gi slipp på det som ikke tjener meg


Slik gjør du det:

Erklær hvem du er ved navnet ditt, fødselsdatoen
og om du er kvinne eller mann. Ellers vil sjelekomponentene kunne hoppe ut av deg og inn i feltet til en annen! De består av bevisste partikler som trenger å vite at de er en del av deg!

Lukk øynene og se for deg at alle cellene dine fylles med den aktuelle fargen. Deretter fyller du energifeltet rundt deg med samme fargen mens du repeterer at du er egenskapen. Til slutt visualiserer du en Livets Blomst kule (i feltene til høyre) rundt aurafeltet som spinner med klokka. Det kan være fint å jobbe sammen i grupper slik at man fullt ut vet hvordan egenskapen er, men det er ikke nødvendig. Det som er viktig, er å være ærlig med seg selv og erkjenne at man virkelig vil ha egenskapen.

Vi anbefaler å si utsagnene høyt for deg selv og begynne med at du ER egenskapen, f. eks:
"Jeg er livsglede"
"Jeg er respekt for meg selv og andre."
Dette kan virke rart i begynnelsen, men saken er den at vi ER vår sjel.  Min erfaring er at det virker mye sterkere å si f. eks "Jeg ER tålmodighet". Altså bruke substantivet for egenskapen. Du venner deg fort til det! :) Det åpner seg nye dører i livet ditt! 

 


Evne til aldri å gi opp på veien til det gode

 

Evne til å endre holdning

 


Respekt for meg selv og andre

 

Tillit til egne skapende tanker
skinnende gull

 


Ærlighet mot meg selv og andre  Utdypning

 
Å se det som er vanskelig som en utfordring 


Tilgivelse  Utdypning
 

 


Aksept og verdsettelse av mangfoldet på jorda    Utdypning

 


Rettferdighetssans   Utdypning

 

Samarbeid

 


Aksept av meg selv som den jeg er og andre der de er i sin utvikling

 

Takknemlighet

 

Hjelpsomhet


Alle partiklene som til sammen danner livet på jorda har kunnskap om alle de arter som fins her. Til sammen har de lagret erfaringene som er utviklet. Denne minnebanken har vi alle sammen tilgang til. Den er vår universelle bevissthet.

 


Glede over å gi og over å glede andre

 


Evne til å se alle mennesker som likeverdige

 

Omtanke

 


Ansvar for meg selv og for fellesskapet

 

Ære
sølvaktig

 

Evne til å innrømme at man har gjort noe galt

 

Mot

 

Raushet


Vi blir født med visse egenskaper som former oss individuelt som mennesker. Når vi møter situasjoner som lærer oss noe positivt om oss selv gjennom refleksjon og selverkjennelse, gjør vi bestemmelser som får livet til å bevege seg oppover i livs-spiralen. - Da utvikler vi nye egenskaper som er farger i vår livs fargespekter.

 

Godhet

 


Medfølelse

 


Fleksibilitet

 

Glede over å tilgi

 


Ro

 

Ønske om å lære

 

Glede over å skape

 

Evne til å lære ved å observere livet

 


Å være en god lytter

 


Stolthet over den jeg er

 


Ydmykhet

 

Tålmodighet


 

 

Evne til å se hvordan min emosjonelle smerte skaper vanskene i livet mitt.

 


Glede over å skape og forstå metaforer

 


Evne til å visualisere

 


Barnlig og uskyldig glede

 

Evne til å være leken

 
Tillit   Utdypning

 

Å tillate andre å utvikle seg i sitt tempo og på sin måte
Egenskapen som er til stede i Livsenergien og som tillater naturen og oss utvikle oss.

   

Evne til å være intim uten å være seksuell

 


Verdighet

 


Å stole på at andre tar ansvar for seg selv.

 

Evne til å føle sannheten i hjertet

 


Evne til å si hva jeg mener uten å såre

 


Evne til å se og forstå hvordan andres følelsesmessige smerte skaper deres liv

 


Takknemlighet til Jorda, plantene og dyrene

 

Omsorg

 

Kjærlighet til andre i balanse med kjærlighet til meg selv

 


Tillit til at andre finner sannheten i hjertene sine

 


Glede over fellesskap med andre

 

Å holde positive løfter til meg selv og til andre


 

 


Skjønnhetssans

 

Å se det vakre i andre menneskers ansikter

Initiativtaker

Mestrenes egenskaper ble i tidenes morgen til de universelle egenskapene